ماه: فوریه 2022

تریبون نانو و صنعت

“حضور شرکت شیلر فرایند پارس جهت ارایه مطالبی در مورد پوشش نانوزیرکونیوم ، مواد پیش رنگ و آندایز آلومینیوم در تریبون نانو و صنعت 1400” این ارائه توسط مدیر عامل شرکت شیلر جناب مهندس آطاهریان…