تیم ما مدیران عملیاتی

احمد

احمد

مدیر پروژه ارشد

مجموعه ای از نمونه های نساجی روی میز گذاشته شد - سامسا یک فروشنده مسافر بالای آن بود و یک تصویر را خریده بود.

سهیلا

سهیلا

سرپرست بازاریابی

مجموعه ای از نمونه های نساجی روی میز گذاشته شد - سامسا یک فروشنده مسافر در بالای آن بود و یک تصویر را خریده بود.

احمد

احمد

مدیر اجرایی

ریشه کن کردن تعهدات حقوق بشر صادقانه در مورد تغییر اجتماعی. تجربه متنوعی در زمینه همدردی، به پیشرفت های الهام بخش.

تیم ما مدیران تیم

سعید

سعید

مدیر پروژه ارشد

سعیده

سعیده

سرپرست بازاریابی

احمد

احمد

مدیر حساب ها

رویا

رویا

مدیر پروژه ارشد

ما ارائه می دهیم راهبردهای مالی و خدمات برتر

ماموریت ما این است که ارائه راهنمایی های کیفیت، ایجاد روابط
از اعتماد و توسعه راه حل های نوآورانه.

دریافت مشاوره