فسفاته و چربیگیر آهن توام

  • از ترکیب اسید فسفریک، مولیبدات و نمک فسفات تولید می گردد
  • ایجاد پوشش نرم و ریز با طیف رنگ آبی تا قوس و قزح
  • تغییر سطح به لایه محافظ در برابر خوردگی پس از اتمام فرآیند
  • قابلیت مصرف توام با چربیگیر
  • میزان مصرف در سیستم پاششی به میزان 1/5 درصد وزنی و در سیستم غوطه وری 3 درصد وزنی می باشد.
  • دمای ایده آل برای مصرف، 55-45 درجه سانتیگراد می باشد.
  • وزن پوشش بسته به نوع کاربرد میتواند در بازه gr/m2 0/8-0/2 متغییر باشد
  • کاهش هزینه های عملیاتی
  • خوردگی کمتر در مقایسه با فسفاته روی
  • کاهش ضایعات و هزینه های انرژی و ...