پوشش فسفاته روی

این نوع پوشش دارای کاربرد فراوان در صنایع می‌باشد و از نوع کریستال سنگین زبر تا انواع کریستالی نرم و میکروسکوپی متغیر است. انواع رنگ‌های آن از خاکستری روشن تا خاکستری تیره است. عواملی که باعث تیره‌تر شدن رنگ فسفاته می‌گردند، عبارتند از:
استفاده از آهن پرکربن
استفاده از فلزات سنگین در محلول فسفاته
افزایش آهن دو ظرفیتی در پوشش
اسیدشویی قبل از فسفاته
این نوع پوشش هم به صورت سیستم پاششی و هم غوطه‌ور مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان پایه‌ای جهت رنگ یا روغن کاربرد دارد. در صورتیکه از سیستم پاششی برای پوشش دادن استفاده گردد، میزان پوشش بین 1 تا 5 گرم در مترمربع خواهد بود. ولی در سیستم غوطه‌ور این مقدار 2 تا 10 گرم بر مترمربع است. فسفاته روی بسته به نوع محلول در دمای 25 تا 75 درجه سانتی‌گراد قابل اجرا است.
یکی از جدیدترین فسفاته هایی که هم‌اکنون در بازار جهانی عرضه شده است، فسفاته روی تری کاتیونیک مخصوصاً نوع سرد آن است. خواص این فسفاته عبارتست از:
به علت تری کاتیونیک بودن کاملاً سازگار با رنگ الکترواستاتیک است و در محیط قلیایی تجزیه نمی‌شود.
رسوب کم و دوام زیاد
استفاده در دمای محیط و کاهش هزینه اقتصادی
حذف کنترل‌های مربوط به دما

تشکیل فسفاته روی بر روی قطعات آهنی:
3Zn(H_2 PO_4 )_2⇄Zn_3 (PO_4 )_2+4H_3 PO_4 تعادل در محلول فسفاته
Fe+〖2H〗_3 PO_4→Fe(〖H_2 PO〗_4 )_2+H_2 واکنش اچ شدن
Fe(H_2 PO_4 )_2→FePO_4+H_3 PO_4+H_2 O واکنش تشکیل رسوب
Fe+2Zn(H_2 PO_4 )_2→Zn_2 〖Fe(PO_4 )〗_2.4H_2 O+2H_3 PO_4 واکنش تشکیل پوشش
3Zn(H_2 PO_4 )_2→Zn_3 (PO_4 )_2+4H_3 PO_4 واکنش تشکیل پوشش

  • فسفاته روی تری کاتیونیک :

به روزترین و با کیفیت ترین برای کارهایی که می شوند  و عمدتاً در صنایع خودرو ، (Low Zinc)فسفاته روی تری کاتیونیک لوازم خانگی ، صنعت برق  تولیداتی که باید عمر طولانی و با کیفیت عالی رنگ باشند استفاده میگردد فسفاته تری کاتیونیک از دسته فسفاته های می باشد

  • فسفاته روی دی کاتیونیک:
  • فسفاته روی کلسیم :

که از گروه  فسفاته های نرمال زینک است که در سیستم غوطه وری (دیپ)کارایی دارد  سانتی گراد زمان عملیات حدود 07-07وپاشش آن مزاحمتهای زیادی در آن ایجاد میکند دمای عملیات آن در حدود  %شارژ اولیه آن است دیگر آن که کلسیم می باشد می توان بهمراه روی موجود 7 دقیقه است و حدود 07 تا 7 گرم 3/7 رسوب زیادی ا ایجاد نمایید که نیاز به سیستم جداگانه رسوب دارد  .ضخامت پوشش ایجاد شده می تواند از  ساعت سالت اسپری 6تا 7 گرم در متر مربع باشد که مقاومت خوردگی متوسطی دارد (حدود 7/7در متر مربع تا )و تست های مکانیکی (کاپلینگ،ضربه ، خم ، کراس کات و )....  ضعف کار در ً را در حد پایین تری است و عمدتا  پوشش های داده شده دانسیته مناسب را ندارد و با دستکشیدن بر روی سطح بصورت گرت ً این مورد است و معمولا خود را نشان میدهد این فسفاته می توان گفت از مدار مصرف خارج شده و معدود شرکت هایی هستند که هنوز از این نوع فسفاته استفاده می نمایند

  • فسفاته روی نیکل :

که فسفاته دی کاتیونیک است و کاتیون های روی نیکل از اجزاء اساسی آن هستند این فسفاته مقاومت خوردگی بهتری نسبت به فسفاته روی کلسیم دارد رسوبات آن کمتر و در صورتیکه با فعال کننده استفاده  درصد مصرف 3تا2 شود کریستالهای منظم تر خواهد داشت به روش دیپ و سالت اسپری قابل انجام است و حدود شارژ اولیه آن است  .این نوع فسفاته --- مورد مصرف دارد و اکثر کارخانجات لوازم خانگی و صنایع فلزی از ااین نوع فسفاته استفاده می نمایند.