پوشش فسفاته آهن

این پوشش به صورت زبر و خاکستری برای اولین بار در سطح فلز ایجاد گردید ولی امروزه با پیشرفت این روش، پوشش فسفاته آهن بر روی فلزات بسیار نرم و ریز ایجاد می‌شود و رنگ آن نیز آبی تا قوس و قزحی است. این فسفاته به عنوان پایه‌ای جهت رنگ کاربرد دارد. از این فسفاته به هر دو روش اسپری و غوطه‌ور می‌توان استفاده کرد. حد قابل قبول پوشش جهت فسفاته آهن بین 2/0 تا 8/0 گرم بر مترمربع است. مزیت مهمی که فسفاته آهن در مقایسه با سایر فسفاته‌ها دارد این است که می‌توان از محلول فسفاته و چربیگیر به طور همزمان استفاده کرد. این مورد در سیستم‌هایی که از لحاظ مخازن و مراحل خط شست‌وشو مشکل دارند، استفاده می‌شود.
تشکیل فسفاته آهن بر روی قطعات آهنی:
NaH_2 PO_4 محلول فسفاته
Fe+〖4NaH〗_2 PO_4→Fe(〖H_2 PO〗_4 )_2+2Na_2 HPO_4+H_2 واکنش اچ شدن
2Fe(H_2 PO_4 )_2+2Na_2 HPO_4+O→2FePO_4+〖4NaH〗_2 PO_4+H_2 O واکنش تشکیل پوشش
2Fe(H_2 PO_4 )_2+4Na_2 HPO_4+O+5H_2 O→Fe_2 O_3.3H_2 O+〖8NaH〗_2 PO_4