1- فسفاته کشش
- کشش سرد:
در مواردی که بایستی لوله‌های فولادی بدون درز ساخته شود، از پوشش فسفاته می‌توان بهترین بهره را برد. تبدیل‌سازی یک سطح فولادی به سطحی با پوشش فسفاته این امکان را در اختیار می‌گذارد که سطح از یک حالت صاف و روانی برخوردار گردد. این لغزندگی سطح از جوش خوردن و کشیدن در پاره‌ای از موارد جلوگیری به عمل آورده و در تولید اثر می‌گذارد. پوشش فسفات روی از نوع سبک تا متوسط در موارد کشش فولاد استفاده می گردد. قسمت فسفاته شده قبلاً بایستی توسط صابون، روغن یا امولسیونی از روغن و اسیدچرب پوشش داده شود. پوشش فسفاته روی از تماس مستقیم دو سطح فلز در حال سردشدن جلوگیری به عمل می‌اورد.

- روانکاری:
برای جلوگیری از سایش بین دو فلز وجود یک لایه روغنی و چرب بین آنها لازم می‌باشد. در مواردی که این سایش زیاد نباشد می‌توان روش فسفاته کردن را به جای استفاده از روغن به کار برد. قدرت نفوذ پوشش فسفاته در فلز و نیز خواص مشترک آن با روغن، چرب و یکپارچه بودن آن از مزایایی است که این روش را قادر می‌سازد که به جای یک لایه ضخیم از روغن در سطح فلزات استفاده می‌گردد.

انواع فسفاته کشش:
1- فسفاته کشش با شتاب دهنده برپایه نیتریت :
- قابل مصرف صرفا به همراه شتابدهنده
– میزان مصرف 10-7 درصد وزنی
– دمای ایده آل 75-65 درجه سانتیگراد
– ایجاد پوشش روشن با ضخامت بالا

3Fe+NaNO_2+8H^+→3Fe^(2+)+NH_4^++Na^++2H_2 O

فسفاته کشش با شتاب دهنده برپایه کلرات :
Fe+〖H_2 O〗_2+2H^+→Fe^(2+)+2H_2 O
- بدون نیاز به شتابدهنده
– بیشتر مورد مصرف در صنایع نظامی و کشش لوله
– میزان مصرف 14-7 درصد وزنی
– دمای ایده آل 75-65 درجه سانتیگراد
– ایجاد پوشش تیره با ضخامت بالا