سولفات قلع STANNOUS SULPHATE

ایده آل برای استفاده در الکتروکالرینگ آلومینیوم

مزایا

  • حداکثر حلالیت
  • حداکثر خلوص