رنگ طلایی الکتروکالرینگ SCHIGOLD

یک محصول الکتروکالرینگ برای بدست آوردن طیف کامل رنگهای طلایی است.

مزایا
- مواد شیمیایی کم هزینه

- تکرار پذیری عالی رنگ

- مقاومت عالی در برابر اشعه UV

- مصرف شیمیایی کم

- قطعات الکتروکالر شده با تمام روش های مرسوم آب بندی می شوند.