خنثی‌کننده اسیدی (Alufutile)

خنثی‌کننده جهت از بین بردن اثر چربیگیر قلیایی و برداشتن اکسید آلومینیوم و آماده‌سازی سطح جهت ایجاد پوشش نانو یا کروماته بر روی سطوح آلومینیومی کاربرد دارد.
میزان مصرف: در سیستم غوطه‌وری 5 درصد وزنی و در سیستم پاششی 2-1 درصد می‌باشد و در دمای محیط قابل استفاده است.
ترکیبات: اسیدهای معدنی- اینهیبیتور- سورفکتانت