اچانت Atzen

ATZEN  ماده ای سازگار با محیط زیست و با خاصیت ضد کف می باشد  .زمانی که غلظت آلومینیوم موجود در وان سود 100 تا 150 گرم بر لیتر باشد بهترین نتیجه حاصل می گردد.  .با استفاده از این ماده شیمیایی نیازی به تخلیه دوره ای وان سود و تخلیه لجن ته وان نمی باشد.

  •  در فرآیند etching قیلیایی برای آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد.
  • این محصول کاملا زیست تخریب پذیر و سازگار با محیط زیست است.
  • به طور کلی وان با محتوای آلومینیومی 100 – 180 g/l تثبیت می شود،درحالیکه غلظت سود باید بین 40 و 100 g/l نگه داشته شود.
  • اگر به خوبی استفاده شود از ایجاد لکه در پروفیل های ابعاد بزرگ یا ورق جلوگیری می کند.
  • برای پساب خطرناک نیست و عاری از کرومات، فلوراید، نیترات، نیتریت می باشد