استابلایزر SALMIX NF 45

این محصول در وان الکتروکالرینگ بر پایه قلع مورد استفاده قرار میگیرد.

مزایا

  • ثبات بهبود یافته با صرفه جویی قابل ملاحظه در هزینه های شیمیایی
  • امکان رنگ یکنواخت را در شکل های پیچیده فراهم می کند.
  • عاری از مواد شیمیایی سمی یا آلاینده
  • فاقد فنول یا کروزول
  • کنترل آسان