ادتیو فلوراید

این محصول جهت افزایش میزان فلوراید در محلول وان سیل بدون تغییر در PH محلول مورد استفاده قرار میگیرد.