ادتیو اسید سولفوریک SCHILLOUX

محصولی جدید جهت جایگزینی اسید سولفوریک به جای اسید نیتریک قبل از مرحله آندایزینگ.

فرمول جدید برای استفاده در فرآیند تخریب اکسید شدن و خنثی سازی قبل از آندایز است.

مزیت ها:

  • اجتناب از حضور نیترات های مضر در آب تخلیه
  • فاقد کرومات یا فلوراید